درختی به نام سعدی افشار کاشته می‌شود

هشت سال بعد از درگذشت سعدی افشار، درختی به نام او در مجاورت تماشاخانه سنگلج در پارک شهر کاشته می‌شود. منبع

دیدگاهتان را بنویسید