درخواست وین دیزل از راک برای بازگشت به ‌سریع و خشمگین

دلخوری‌ها به پایان می‌رسد و با درخواست وین دیزل از دواین جانسون برای بازگشت به مجموعه فیلم‌های «سریع و خشمگین» ‌به نظر می‌رسد مخاطبان شاهد فیلم پایانی با حضور تمام بازیگران اصلی باشند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید