درست محله
روزنامه تهران – ایرنا – ایران در گزارشی نوشت: وزیر صمت در زمینه انتقال هوایی مواد غذایی به قطر رویه ها و اقدامات لازم را برای انتقال هوایی مواد غذایی به قطر و به محض تامین اعتبار لازم اتخاذ کرده است. ارائه شده توسط برنامه و بودجه عمل خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید