درس‌های مهمی که باید از برندگان نوبل بیاموزیم

همه‌ ما لحظه‌ی برنده شدن جایزه نوبل را می‌بینیم اما اینکه چه تلاش‌ها و شکست&zمنبع

دیدگاهتان را بنویسید