دریافت کم از نوبت سوم واکسن کروناباشگاه خبرنگاران جوان ساریمعاون بهداشتی دانشگاه دکتر اویس علوم پزشکی مازندران گفت: متأسفانه از تزریق نوبت سوم خوش آمدید واکسن کرونا در استان به پایین باشد.

اویس گفت: انتظار داشتیم حدود 35 تا 40 درصد از گروه هدف استان را که بیش از 2 میلیون و 200 هزار نفر هستند واکسینه کنیم، اما اکنون به 21 درصد رسیده ایم.

کمبود واکسن دوز سوم برای هر نوع واکسیناسیون در استان وجود ندارد.

Ovis مردم را تشویق می کند که دوز سوم واکسن کرونا را زودتر تزریق کنند.

مازندران در آخرین به روز رسانی نرم افزار ماسک وزارت بهداشت در وضعیت آبی کرونر قرارداد.
انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید