در دوران کرونا به‌صورت مجازی هنر «کوئیلینگ» را فراگرفتم

یک هنرمند گفت: کوئیلینگ با رشته‌های باریک کاغذ انجام می‌شود و درواقع هنر موج‌دار کردن کاغذ است، می‌توانم بگویم یک‌رشته هنری خلاق است، در عین اینکه خلاقیت نیاز دارد احتیاج به حوصله بالایی دارد چراکه کار ظریف و حوصله خواهی است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید