در مزایده خرده فروشی 332 میلیون تومان ملک فروخته شد
تهران – ایرنا – عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال منقول از فروش 332 میلیون تومانی در اولین مزایده خرده فروشی اینترنتی این سازمان خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید