دستور وزیر کشور برای رسیدگی به نوجوان فداکار ایذه ای

وزیر کشور در تماس با استانداران اصفهان و خوزستان، خواستار پیگیری عاجل درمان «علی لندی» نوجوان فداکار ایذه‌ای و رسیدگی به خانواده او برای تامین هزینه‌های درمان این نوجوان ایثارگر شد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید