دشمن به دنبال کاهش مشارکت در انتخابات بعدی است
کرمان – ایرنا – دبیر شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی گفت: دشمن از کاهش ضریب مشارکت مردم در 2 انتخابات گذشته خرسند است و برای ادامه این روند و کاهش مشارکت در انتخابات بعدی در نظر دارد. انتخابات.

دیدگاهتان را بنویسید