دعای بیست و یکم صفیحه سجادیه – تابناکو این یکی از دعاهای درود و رحمت بر او بود.
این دعای این امام زمان است که حادثه ای او را اندوهگین کند و خطاهایش او را بی تابی کند
﴿1﴾ خدايا، اى خود راضى ضعيف و نگهبان امر هولناک، گنهكار با من نيست و من از غضب تو سست شدم. ای تکیه گاه من و من از بیم دیدار تو شرفم.
(1) خدایا! ای آدم بی مصرف! و حافظ بندگان حادثه هولناک! اشتباهات مرا تنها کرد؛ پس دور هم جمع شوید [که وزر و وبال و عذاب خطاها را از من برطرف کند] برای من نیست و از تحمل خشم تو ناتوان شده ام و دیگر توانی ندارم و از ترس دیدن تو در هنگام مرگ و قیامت. [آن‌هم دیداری نامناسب و هولناک] من نزدیکم و هیچ آرامشی برای ترسم نیست.

﴿2﴾ و کسي که به تو ايمان آورد و مرا پنهان کني، و کسي که مرا ياري کند و تو از من جدا شوي، و کسي که او را تقويت کني و مرا ضعيف کني.
(2) اگر مرا بترسانی، چه کسی از من در برابر تو محافظت خواهد کرد؟ و اگر مرا تنها بگذاری، چه کسی به من کمک خواهد کرد؟ و اگر من را ناتوان کنی، چه کسی مرا قوی تر می کند؟

﴿3﴾ خدایا، کسی جز پروردگار بر پروردگار نیست، و جز پیروز بر مغلوب، ایمان نمی‌آورد، و جز سالک بر آرزوها تذکر نمی‌دهد. .
(3) ای خدای من! ستمدیدگان را فقط پروردگار حفظ می کند و مغلوب را فقط از پیروزمندان امان می دهد و فقط به نیازمندان کمک می کند.

﴿4﴾ و خدایا خودت را بنگر. این همه دلیل است و آن پناه و پناه صلی الله علیه و آله و سلم و ثواب جنگ و توفیق طلب من است.
(4) ای خدای من! همه این ابزارها در دست اراده توست و پناه و پناه تنها از آن توست، پس بر محمد و آل او درود فرست، فرار مرا پناه ده و آرزویم را برآورده کن.

﴿5﴾ خداوندا، اگر از من و از وجه كريمت روى گردانى، يا از فضائل جسمى خود بازدارى كردى، يا با روزى خود بر من افتادى، و يا به خاطر من قطع كردى. تو، جز امید تو راهی نیافتم و به یاری تو نتوانستم بر آنچه داری چیره شوم، زیرا بنده تو هستم و زیر نظر تو و نصیحت تو هستم.
(5) خدایا! اگر روی خود را از من برگردانی، یا از خیر بزرگت محرومم کنی، یا از روزی خود محرومم کنی، یا پیوندت را با من قطع کنی، جز تو راهی برای برآوردن هیچ یک از آرزوهایم نمی یابم. و من فقط به کمک تو به آنچه پیش روی توست می رسم. چون بنده تو هستم و تحت تأثیر اراده تو هستم; اختیار من در دست شماست.

﴿6﴾ هیچ فرمانی برای من با فرمان تو نیست، و در قضاوت تو عادلانه است، و قدرتی برای ترک پادشاهی تو ندارم، و نمی توانم حد قدرت تو را برسانم و هوای تو را نمی خواهم. و من خشنودى تو را اظهار نمى كنم و از تو جز طاعتت و به فضل رحمتت ندارم.
(6) با فرمان تو، فرمانی برای من نیست; تصمیم تو در تمام عرصه های زندگی من معتبر است و سرنوشت تو و سرنوشت من نسبت به من عین عدالت است. من قدرتی ندارم که از قلمرو تو بیرون بیایم و توان غلبه بر قدرت تو را ندارم و توان دوستی تو را ندارم و به رضایت تو نمی رسم. و آنچه نزد توست تنها با اطاعت از تو و لطف رحمتت به دست می‌آورم.

﴿7﴾ صبح و شام بنده تو هستم و به ضعف و ناتوانی خود اعتراف می‌کنم، پس آنچه را به من وعده داده‌ای برای من انجام بده و آنچه را به من داده‌ای عمل کن که من بنده فقیر تو هستم. ُ المستکین- ضعیف فقیر، حقیر، فقیر، هراسان، مستاجر.
(7) خدایا! صبح و شام این کار را انجام دادم در حالی که بنده حقیر و بی فایده تو هستم. من فقط با کمک اعلیحضرت قدرت کسب سود و جلوگیری از ضرر را دارم. من به آنچه در مورد خود گفتم شهادت می دهم; من به ضعف قوت و عدم تدبیر خود اعتراف می کنم. پس به آنچه به من وعده دادی عمل کن. و آنچه را که به بندگانت دادی تمام کن. زیرا من برای شما خدمتگزاری لال، فروتن، ضعیف، دردمند، کوچک، بی ارزش، دست خالی، ترسان و پناهنده هستم.

﴿8﴾ خدایا، درود و صلوات بر محمد و خدای او باد، و یادت را در آنچه انجام داده ای فراموش نکن، و نیکی خود را در آنچه انجام داده ای فراموش مکن. و هیچ راهی برای اجابت من نیست و اگر در جواب من تأخیر کنی، یا درد می کنم یا درد می کنم یا نیرو می گیرم یا در آرامش و سلامتی در آرامش. یا تازگی، یا رفاه، یا فقر، یا ثروت.
(8) خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و یادت را در آنچه به من بخشیدی فراموش مکن. و سپاسگزارم از لطفی که در آنچه ناخودآگاه و ناخودآگاه به من داده ای و از اجابت دعای من ناامید مشو، هر چند با تأخیر باشد. چه در خوشبختی باشم و چه در بدبختی، در سختی یا رفاه، در سلامتی و رفاه یا بدبختی، در فقر یا برکت، در مال یا تنگدستی، در فقر یا ثروت.

﴿9﴾ خدایا، درود و درود بر محمد و خدای او باد، و تو را می ستایم، و تو را می ستایم، و تو را در همه حالم ستایش می کنم، هر چند از تو راضی نباشم. تو از این دنیا آمده ای و من غصه نمی خورم که تو را در آنجا نهی می کنم و دلم پر از تقوا می شود و بدنم را در آنجا به کار می برم. آن را از من بپذیر و جانم را به اطاعت از تو در هر چیزی که به سراغم می آید مشغول کن تا چیزی از خشم تو را دوست نداشته باشم و از هیچ چیزی متنفر نباشم.
(9) خدایا! بر محمّد و آل او درود فرست و ستايش من را بر تو و ستايش من را به حضورت و در همه حالات من از حضور پربركت تو سپاسگزارم. خوشحال نبودن از آنچه از دنیایم به من می دهی. و از آنچه در دنیا مرا از آن محروم می کنی، اندوهگین نمی شوم; و قدرتت را به قلب من گره بزن و از بدن من در اعمالی که از من می پذیری استفاده کن. و مرا به طاعت و بندگی خود مشغول کن تا از هر درگیری که به من می رسد دوری کنم; تا ذره ای از عصبانیت تو را دوست نداشته باشم و با ذره ای از شادی تو عصبانی شوم.

111110 اللّه اکبر و اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَ الْقُرْآنَ النَّبِيَ وَالْأَنْبِيْهِ إِلَى اللَّهُ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى فِيْمَهِ. -آدمی زندگی همه.
(10) خدایا! بر محمّد و آل او درود فرست و دلم را به دوستی خود خالی کن و به یاد خود مشغول کن و آن را به خوف و خوف خود مسرور ساز و با شوق و اشتیاق نسبت به خود قوی کن و به طاعتت و در او میل کن. محبوب ترین راه ها برای روحت او را در طول زندگی ام رام کن تا آرزو کنم آنچه با توست.

11111 او حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و الرحبی و وفای مدخل و رسول جزیره همان پیامبر صلی الله علیه وسلم و شریعت تعالی و رغبت است. -فیام المعمّی، منّا شرّ خلقت، و برای تو و پدر و مادرت و خانواده ی مطیع تو باد.
(11) از دنیا، تقوای تو و سیرم را به سوی رحمتت و ورودم به رضای تو و جایگاهم در بهشتت را بردار. و به من نیرویی عطا فرما تا تمام بار لذت تو را بر دوش خود حمل کنم. کینه ام را در آنچه نزدیک توست قرار ده و آرزوی مرا در آنچه با توست. و قلبم را از ترس بندگان بدت بپوشان و به من محبت خود و دوستدارانت و فرمانبردارانت را عطا کن.

﴿12﴾ و کافر و کافر را مسخره مکن و دستی نداشته و نیازی به آن نداشته باش، بلکه دل و نس نفس و استغنای و کفایت تو و انتخاب خلقت را آرام کن.
(12) و به نفع هیچ بدکار و کافری، بر من بیا و به من نعمت عطا کن و حاجت مرا به سوی آنان مباش. بلکه آرامش دلم و جانم و حاجت و اتمام کارم را بر تو و برگزیدگان بندگانت بگذار.

﴿13﴾ خدایا درود فرست بر محمد و آل او، و مرا همنشین آنان قرار ده، و برای آنان یاورشان قرار ده، و از آرزوی تو و مردم در امانم. راضی هستی، تو بر همه چیز توانا هستی و برایت آسان است.
(13) خدایا! بر محمد و آل او درود فرست و مرا همنشین و دوست آنان قرار ده. و اینکه تو را دوست بدارم و برای تو عمل کنم، چنانکه تو دوست داری و دوست داری، مرا برکت بده. در واقع تو بر هر کاری توانا هستی و رسیدن به هر آنچه گفتم برایت آسان است.

دعای بیست و یکم صحیفه سجادیه یکی از دعاهای هنگام غم و اندوه و نگرانی از گناه است. این دعا را در تابناک می خوانید و می شنوید.

دیدگاهتان را بنویسید