دود عدم هماهنگی سامانه های تجاری به چشم مردم می‌رود

عدم پیاده سازی نهایی سامانه جامع تجارت باعث انبار شدن بسیاری از کالاها در گمرک و فراهم سازی بستر قاچاق و فساد شده است.source article

دیدگاهتان را بنویسید