دوربین های پایش تصویری و پلاک خوان در سطح شهر همدان افزایش می یابد

فرماندار همدان از افزایش دوربین های پایش تصویری و پلاک خوان در سطح شهر همدان افزایش می یابد، گفت : اگر دنبال امنیت پایدار هستیم یکی از مهمترین ارکان آن مشارکت مردم است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید