دولت انگلیس بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی به ایران را پذیرفته است | جرمی هانت: باید راهی برای پرداخت این بدهی پیدا کرد

وزیر امور خارجه اسبق انگلیس تصریح کرد که پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی ایران در پرونده قدیمی تانک‌های «چیفتن» باج نیست. وی در عین حال علت تاخیر در تسویه این بدهی را به تحریم‌ها و پیچیدگی‌های عملیاتی نسبت داد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید