دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین

دومین اجلاسیه مجمع جهانی مستضعفین که موضوع "یمن؛ محور تحول و خودباوری جهان اسلام" که در سالن اجلاس سران برگزار شد.source article

دیدگاهتان را بنویسید