دومین دوره لیگ برتر کوراش برای باشگاه های کشور در بجنورد


دومین دوره مسابقات لیگ برتر کوراش باشگاه های کشور جام پوریای ولی و شهادت شاهد در تاریخ 3 و 8 اسفند 92 در بجنورد در حال برگزاری است.

حسین معمری

17:18

1400-12-12


http://fna.ir/75uzcدیدگاهتان را بنویسید