دومین روز رزمایش پیامبر اعظم 17 سپاه

دومین روز رزمایش پیامبر اعظم 17 برگزار شد. در این مرحله از رزمایش، یگان‌های زرهی نیروی زمینی سپاه با اجرای تک زرهی ‌و مانور احاطه ای موفق به انهدام مواضع دشمن فرضی شدند. در این مرحله نیروی زمینی سپاه با بهره گیری از تانک های تی 72، تی 72 ام ارتقا یافته و خودروهای رزمی پیاده نظام بی ام پی 2 نسبت به اجرای آتش پشتیبانی از نیروهای عمل کننده در منطقه رزمایش اقدام کردند.source article

دیدگاهتان را بنویسید