دو انتصاب در استانداری آذربایجان غربی

استاندار آذربایجان غربی طی احکامی سرپرست اداره کل امور اداری و مالی استانداری و سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی را منصوب کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید