دو راهی وزنه‌برداران برای رفتن به پاریس ۲۰۲۴

برخی از وزنه‌برداران با تایید وزن‌های جدید وزنه‌برداری در المپیک ۲۰۲۴، راهی جز تغییر وزن برای گرفتن سهمیه پاریس ندارند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید