دیدار امیرعبداللهیان با اعضاء دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن

حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه با رئیس و اعضاء دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن دیدار کرد منبع

دیدگاهتان را بنویسید