دیدار یک مقام سعودی با نماینده ویژه آمریکا در امور ایران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عربی. از نشست «عبدالله بن خالد» نماینده عربستان در سازمان های بین سازمانی بین المللی یک سخنگوی مستقر در وین به رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت.

بر اساس این گزارش، عبدالله بن خالد و رابرت مالی روز جمعه با یکدیگر دیدار کردند. خبر دیگر، یک مقام سعودی روز پنجشنبه با فیلیپ دیدار کرد ایریرا“رئیس هیئت، هیئت مذاکره کننده فرانسوی در وین دیدار کرد.

نماینده عربستان سعودی در سازمان های بین سازمانی بین المللی مستقر در وین روز پنجشنبه با “میخائیل اولیانوفنماینده روسیه همچنین در این مذاکرات در وین دیدار کرد.

اولیانوف او در مورد چشم توییت کرد و مذاکرات امنیتی در منطقه خلیج فارس با نماینده عربستان سعودی رایزنی شده است.

از سوی دیگر برخی منابع مدعی شدند که عبدالله بن خالد در روز جمعه با «انریکه» بوده است مورانماینده اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات در وین دیدار کرد.

دیدگاهتان را بنویسید