رئیس جمهور : حمایت دولت از شهرداری‌ها برای حل مشکلات مردم حداکثری خواهد بود | ایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان  یک ضرورت است

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید از شهروندان تهرانی در مقابل خطرات ناشی از گسل‌ها و ناایمن بودن برخی ساختمان‌ها صیانت شود، گفت: وجود ساختمان‌های ناایمن همچون پلاسکو در تهران یکی از نگرانی‌های دولت است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید