رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی بوشهر – خبرگزاری مهر ارائه کرد اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی طی حکمی فضل الله لک را به عنوان سرپرست «دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر» منصوب کرد.

فضل خداوند لک از سال 1366 تا 1374 به مدت 8 سال رئیس دانشگاه علمی کاربردی بوشهر بود.

وی همچنین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هرمزگان و استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر است.

پیش از این، شبیر اشپور وی از اردیبهشت 1378 این مسئولیت را بر عهده داشت.

دیدگاهتان را بنویسید