رای شورا به الزام شهرداری تهران به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آرا طرح «الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها و سامانه شهرسازی با رویکرد کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» را تصویب کردند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید