رتبه سوم منطقه یازدهم در اجرای ماده 100 رای – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد موسوی با تشریح موفقیت منطقه 11 در اجرای آرای ماده 100 در رتبه سوم تهران گفت: پیگیری پرونده های معاونت شهرسازی و معماری که دغدغه های مهمی در مدیریت شهری منطقه 11 دارد و با پیگیری های دقیق وی، این منطقه با 50 رای در 3 ماهه نخست سال جاری موفق به اجرای آن شد. 8 درصد از سهم این منطقه را شامل می شود.

بر اساس گزارش اجرای ماده 100 رای شهرداری تهران و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، در سه ماهه اول سال 1401 بیش از 50 تخلف ساختمانی در منطقه 11 صورت گرفته است، پس همین است. منطقه رتبه سوم را دارد مناطق 22 گن در اعمال ماده 100 و در رابطه با متخلفان ساختمانی مطرح شد.

در پایان شهردار منطقه 11 نیز با اشاره به میانگین اعمال رأی ماده 100 بر اساس محاسبه بر روی مناطق چهارگانه، «11. گن در مقیاس ولسوالی ها بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید