رزمایش جهاد دامپروری



به مناسبت هفته جهاد سازندگی ویزیت رایگان و واکسیناسیون دام در روستاهای کازانچای و آقبلاق بستان آباد برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید