رسیدگی به درخواست اتاق بازرگانی مبنی بر رسیدگی به دستور مجلسنمایندگان باید دستور کار زیر را دنبال کنند:

گزارش کمیسیون امور داخلی و شورای شهر مبنی بر تصویب درخواست تحقیق و تفحص از فعالیت شهرداری های آبادان و اروندکنارا از سال 1385 تاکنون.

گزارش کمیسیون اقتصادی اروپا مبنی بر تصویب درخواست مطالعه و تحقیق درباره فعالیت های یک دهه اخیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران).ر

ادامه بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه و اختلالات در بخش برق کشور

در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون محاکم و حقوقی در خصوص طرح اصلاح قانون تشکیلات و عملکرد دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره نقشه راه تولید دانش بنیانن

گزارش شورای دوم و شوراهای کمیسیون امور داخلی کشور از طرح تشکیل و اقدام تشکل ها و تخصص ها.2

دیدگاهتان را بنویسید