رشد سیمان خوزستان در مدار تداوم

محمد حاج نائب با اشاره به این که کارخانه سیمان خوزستان نقش مهمی در صنایع غیرنفتی استان خوزستان دامنبع

دیدگاهتان را بنویسید