رشد 32 درصدی تخلیه کالای اساسی در 8 ماه 1400

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور طی هشت ماهه سال 1400 معادل 17 میلیون و 895 هزار و 151 تن بود که در مقایسه با تخلیه 13 میلیون و 530 هزار و 171 تنی کالاهای اساسی طی مدت مشابه سال گذشته 32 درصد افزایش یافته است.

بر این اساس تخلیه گندم در مدت یاد شده معادل 3 میلیون و 870 هزار و 621 تن بود که نسبت به تخلیه 2 میلیون و 740 هزار و 832 تنی در مدت مشابه سال 99، رشد 41 درصدی داشته است.

تخلیه جو 2 میلیون و 442 هزار و 676 تن بود که نسبت به تخلیه 1 میلیون و 3 هزار و 244 تنی در مدت مشابه سال گذشته، رشد 143 درصدی را نشان می دهد. تخلیه ذرت 5 میلیون و 673 هزار و 957 تن بود که نسبت به تخلیه 5 میلیون و 934 هزار و 151 تنی در مدت مشابه سال گذشته، کاهش4 درصدی داشته است.

تخلیه سویا بالغ بر 3 میلیون و 559 هزار و 374 تن بود که نسبت به تخلیه 1 میلیون و 921 هزار و 825 تنی در مدت مشابه سال 99، رشدی معادل 85 درصد را تجربه می کند. تخلیه برنج طی هشت ماهه سال 1400 معادل 164 هزار و 503 تن بود که نسبت به تخلیه 176 هزار و 769 تنی آن در مدت مشابه سال گذشته، کاهشی برابر 7 درصد داشته است.

تخلیه شکر در بنادر کشور 853 هزار و 446 تن بود که نسبت به تخلیه 1 میلیون و 64 هزار و 204 تنی آن در مدت مشابه سال 99، کاهش 20 درصدی را نشان می دهد. تخلیه روغن 1 میلیون و 330 هزار و 574 تن بود که در مقایسه با تخلیه 689 هزار و 146 تنی این کالای اساسی در مدت مشابه سال قبل، حاکی از رشد 93 درصدی است.

انتهای پیام/

source article

دیدگاهتان را بنویسید