رضاشاه و حکومت شوروی

رضاشاه به‌واسطه سفیر ایران به وزارت خارجه شوروی پاسخ داد: «در هر مقام باشم، صمیمیت و یگانگی دولتین شوروی و ایران را بر اساس محکم‌تری سوق داده و موجبات تکمیل و توسعه روابط و داد و دوستی را فراهم خواهم کرد.»منبع

دیدگاهتان را بنویسید