رعایت مقررات بهداشتی 6 درصد افزایش یافتباشگاه خبرنگاران جوان بیرجند –شریف زاده بیان می کند: بر اساس آخرین استانداردهای انطباق: اقدامات احتیاطی بهداشتی رعایت این رویه ها نسبت به وزارت بهداشت، خراسان جنوبی و دی ماه در هفته گذشته از 60.18 درصد به 66.74 درصد افزایش یافته است.

وی بیان می کند: بهداشت فردی در دی ماه 63.03 درصد، تهویه مناسب 61.57 درصد، فاصله اجتماعی 58.46 درصد و استفاده از ماسک 57.68 درصد بوده است.

شریف زاده گفت: این آمار هفته گذشته با 67.76 درصد از ماسک ها در هنگام رعایت بهداشت فردی، 68.24 در هنگام رعایت تهویه مناسب و 64.95 در هنگام رعایت فاصله اجتماعی از ماسک ها استفاده کرد.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید