روایت دیگری از انفجار دفتر نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران – خبرگزاری مهرشما به نظر پاسخ می دهید ““شما هستید

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه ارتباط نامناسب با اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به زبان فارسی نباشند و یا به رویدادهای روز مرتبط نباشند منتشر نمی شوند.
  • دیدگاهتان را بنویسید