روایت فرهادی از قهرمان | کار به مستند نزدیک شد

اصغر فرهادی در گفتگویی جدید از طولانی شدن تمرین با بازیگران فیلم «قهرمان» در دوران پاندمی کرونا حرف زد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید