روز بزرگداشت سعدی شیرازی – تابناک


اول اردیبهشت در تقویم ملی ایران مصادف با سالروز تولد شیخ اجل سعدی شیرازی که نزد علما به استاد سخنور معروف است، روز سعدی نامیده می شود. بسیاری از محققین و سعدی پژوهان توجه به کار و اخلاق سعدی و الهام گرفتن از شخصیت برجسته استاد سخن را از ضروریات و ضروریات زندگی مدرن می دانند و می دانند که با توجه به آثار و اندیشه های شیخ اجل، ایرانی ثروتمند شناخته می شود. . فرهنگ. عکاس: علی محمدی راد

دیدگاهتان را بنویسید