زمان تخمک گذاری زنان چه وقت است؟

به طور معمول ، چرخه قاعدگی یک زن ۲۸ روز است اما این دوره فقط یک میانگین است زیرا برخی از زنان چرخمنبع

دیدگاهتان را بنویسید