زمین‌های لیگ برتر علیه سلامتی بازیکنان!

سرمربی نساجی از کیفیت زمین‌های لیگ برتر انتقاد کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید