زنده شدن مرد ۴۵ ساله مرده اعلام‌شده پس از هفت ساعت ماندن در سردخانه

یک مرد ۴۵ ساله که مرده اعلام شده بود و برای هفت ساعت در سردخانه نگهداشته شده بود، زنده یافت شد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید