سارقان مدال‌ های المپین روس را با یک جعبه شکلات پس دادند!

گروهی از سارقان که مدال‌های قهرمان المپیک روسیه را در یورش حساب شده به خانه او ربوده‌ بمنبع

دیدگاهتان را بنویسید