سامانه بارشی استان همدان را در بر می گیرد
همدان – ایرنا – کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: سامانه بارشی از پنجشنبه شب 10 فروردین وارد استان می شود و بیشتر مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد و بارش ها به صورت برف در استان پیش بینی می شود. ارتفاعات و مناطق کوهستانی.

دیدگاهتان را بنویسید