سبقت فوت بر ولادت در شهرهای اردبیل/کمترین ولادت در ارشق رخ داده است

به رغم تلاش مسئولان کشور برای افزایش زاد و ولد در شهرهای مختلف استان اردبیل فوت بر ولادت در 9 ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته پیشی گرفته به طوری که در اکثر شهرهای استان اردبیل روند افزایش فوت و کاهش ولادت را شاهد هستیم.منبع

دیدگاهتان را بنویسید