سخنرانی ابراهیم رئیس در دومای دولتی روسیه – تابناک


رئیس جمهور کشورمان که در دومای روسیه شرکت کرده بود، در سفر به روسیه اذعان داشت که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تماس حداکثری با همه کشورهای جهان به ویژه با کشورهای همسایه و همه متحدان خود است. “ارتباطات منافع متقابل کشورها و توسعه روزافزون یک جامعه متمدن جهانی است.” در تابناک، سخنرانی ابراهیم رئیس در دومای روسیه قابل مشاهده و شنیدن است.

دیدگاهتان را بنویسید