سخنرانی ابراهیم رایشی در دومای روسیه-تابونک


رئیس جمهور ژاپن که در دومای روسیه حضور داشت، در جریان سفر خود به روسیه، گفت: جمهوری اسلامی ایران به دنبال تبادل حداکثری با همه کشورهای جهان به ویژه همسایگان و همه متحدان آنها است. و شکل گیری روزافزون جامعه جهانی متمدن. سخنرانی ابراهیم رئیسی در دومای روسیه را در تابناک مشاهده و بشنوید.

دیدگاهتان را بنویسید