سرانه فضای آموزشی لرستان با استاندارد فاصله زیادی داردیونس بهاروند ایران روز سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز آموزشکده لرستان گفت. سرانه فضای آموزش و پرورش لرستان 01/5 متر مربع است اما استاندارد 39/8 متر مربع است که سرانه فضای آموزشی نیز می باشد. در لرستان 0.58 متر مربع و در کشور 1.47 متر مربع است.

وی بیان می کند: سرانه امكانات آموزشي و ورزشي لرستان 0.24 مترمربع است اما در كشور اين ميانگين 1.06 مترمربع است كه با وجود تلاش زياد، دولت معايب زيادي دارد.

بهاروند ایران تکمیل پروژه نیمه تمام فضاهای آموزشی در استان را در اولویت قرار داده و جذب هزار و 400 واحد را با جدیت دنبال می کند. همچنین خرید تجهیزات آموزشی لازم کل کشور و ساخت مدارس را پوشش می دهد. مناطق محروم از برنامه های اولویت دار مدیریت عمومی.

وی بیان می کند: با تصویب سفر رئیس جمهور به لرستان در 19 آذرماه سال گذشته، 236 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی مدارس دولتی و 150 میلیارد تومان نیز توسط سازمان توانبخشی کشور پرداخت می شود. 136 میلیارد تومان تعیین تکلیف شده است.

در این مراسم از زحمات امیر غفوری نژاد بهاروان دویران به عنوان دبیر جدید نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید