سلام نیمار و برزیل به قطر | سلسائو، اولین تیم صعودکننده به جام جهانی در قاره آمریکای جنوبی

مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال در منطقه آمریکای جنوبی با برگزاری چند دیدار پیگیری شد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید