سهم مالیات آلایندگی صنعتی باید گرفته شودمحمدهادی ایمانیه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس گفت: اگر سهم استان از عوارض آلایندگی صنعتی کاهش پیدا نکند، می توانیم به خواسته های آن کمک کنیم.

نماینده عالی دولت در استان فارس گفت: این شرکت باید از وزارت دفاع مجوز کمک به زرقان را از محل بودجه مسئولیت اجتماعی یا غیر آن دریافت کند تا در سایر موارد حمایت های لازم از این قشر صورت گیرد.

اردوغان با تاکید بر تضمین سلامت مردم گفت: باید تفاهم نامه چهارجانبه ای بین شهردار زرقان، محیط زیست، مالیات و پالایشگاه امضا شود تا سهم زرقان و محیط زیست رعایت و اجرا شود. پروژه های پالایشگاهی

ایمانیه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس را برای نظارت بر اجرای این طرح منصوب کرد.

نماینده عالی دولت در استان فارس در خصوص مشکلات آب یکی از شرکت های کشاورزی در زمینه تولید طیور گفت: قرار بر این بود که هزینه انتقال آب به عهده واحدهای تولیدی باشد. یعنی سازنده آبفا را پرداخت می کند و اعمال می کند.

استاندار فارس خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: بررسی کنید چند واحد در آن منطقه به آب نیاز دارند و به جای 2 روز تا اجرای این طرح آبرسانی روستایی، 5 روز در هفته به این واحدها آب بدهید. مشکل آب حل شود.»

ایمانیه در خصوص مشکل تعیین زمین یکی از بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در جلسه گفت: اگر بیش از 5 درصد پیشرفت داشته باشد و برنامه سالیانه منظم بدهند زمان می دهیم اما اگر کمتر از 5 باشد. ٪ پیشرفت، مجوز لغو خواهد شد.”

استاندار فارس در خصوص درخواست رد دیون بنگاه های اقتصادی گفت: 20 درصد از آنچه استان در اختیار دارد باید توسط بانک انجام شود و مابقی باید مثبت نگاه شود.

انتظار می رود دستور کار مستقیم باشد.» دیدگاه های اتاق بازرگانی، مالیات، جهاد کشاورزی، هیئت هماهنگی بانک ها جمع آوری کارشناسان و صاحب نظران برای بررسی مسائل و نتایج در جلسه مرکزی.

حمیدرضا ایزدی رئیس سازمان صمت استان فارس گفت: این سومین کارگروه استان در سال جاری است و نگرانی جدی در خصوص مشکلات بنگاه های اقتصادی وجود دارد.

وی در خصوص مشکل کارخانه های مخابرات ایران که در این جلسه در دستور کار قرار گرفت، گفت: مشکل این کارخانه تسهیلاتی بود که بانک با آن همکاری کرد و تسهیلات تصویب شد.

ایزدی همچنین با اشاره به عوارض آلایندگی شرکت پالایشگاه شیراز، با تاکید بر اینکه برای سلامت عموم مردم در عوارض آلایندگی اخذ شود، تاکید شد: سالانه 80 میلیارد تومان عوارض آلایندگی توسط پالایشگاه پرداخت شود.

نی ریز در خصوص مشکل کارخانه سیمان خاکستری نیز گفت: به این کارخانه یک میلیارد و 360 یوان چین خط اعتباری تسهیلات مالی داده شد و برای برگشت این مبلغ با مشکل مواجه شد و مقرر شد این کارخانه بررسی و رفع شود. در تهران.”

دیدگاهتان را بنویسید