شرح ماجرای ضرب و شتم حضرت علی (ع)کتاب «علی از زبان علی» نوشته سید جعفر شهیدی توسط نشر معارف منتشر شد. نویسنده در قسمت هایی از کتاب به چگونگی ضرب و شتم حضرت علی (ع) پرداخته است.

بخش هایی از این کتاب به این مشکل می پردازد:

«نحوه ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام در نوشته های مورخین قبلی یکسان نیست. در حالی که طبری و ابن سعد و دیگران نوشته اند: «هنگامی که امام علی علیه السلام از سایبان بیرون آمد و به مسجد رسید. ابن ملجم او را زد».

یعقوبی که داستانش پیش از آنان نوشته شده است می گوید: پسر ملجم از سوراخ دیوار مسجد او را با شمشیر زد. به سازگاری معروف است.

می نویسد: «پسر ملجم شمشیر را برداشت و به مسجد آمد و خوابید، علی (ع) اذان گفت و وارد مسجد شد و مردم خفته را بیدار کرد، سپس به سوی محراب رفت و برخاست و شروع به دعا کرد. نماز، رکوع و سپس سجده کرد. چون سر از سجده اول برداشت، ابن ملجم به او ضربه زد و ضربه او به جای ضربه ای بود که عمرو بن عبدود در جنگ خندق زده بود.» ابن ملجم. فرار کرد و علی بر قربانگاه افتاد و مردم فریاد زدند که امیرالمؤمنین کشته شده است».

بلاذری به روایت حسن بن بازی گفت: و من ذره‌ای از خیر و ذره‌ای از شر را ترازو نمی‌کنم.

دیدگاهتان را بنویسید