شمارش و ارسال مدارک 343 شهید شهرداری زنجان


روح الله پناهی معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری زنجان گفت:و گو وی با خبرنگار فارس در زنجان، اظهار کرد: شهرداری زنجان در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تغییر وضعیت ایثارگران در رابطه با شمارش، جمع آوری و ارسال مدارک به 343 نفر. نر اقدام کرده است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار زنجان با اشاره به اینکه از این تعداد 180 نفر از قانون تحقیق و تفحص بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه هستند، تصریح کرد: 163 نفر از محل بند «د» هستند. “. «از تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کرسی است.

وی با بیان اینکه با توجه به مشمولان مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعم از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و … مشمولین مشمولان مشمول وضع موجود هستند. قوانینی که مراحل اداری مختلفی را طی کرده اند.

پناهی تاکید کرد: تاکنون 180 نفر از کارکنان قرارداد بسته شده اند کار تعریف شده و کارگران موقت طبق دستورالعمل های دریافتی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به مستخدم رسمی و مستخدم (رسمی) تبدیل شده اند.

معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهردار زنجان با اشاره به مفاد دستورالعمل نحوه اجرای بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 در خصوص نیروهای شرکتی مشمول قرارداد شهرداری ها، گفت: 106 از این نیروها احصاء و با رعایت مفاد آگهی تغییر وضعیت، از محل قانونی مذکور جذب و پس از طی مراحل مربوط و رفع برخی ابهامات قانونی و اداری از فرآیند تبدیل وضعیت، اقدامات مقتضی انجام خواهد شد. . هر چه سریعتر تصمیم نهایی برای تغییر وضعیت این عزیزان گرفته شود.

وی افزود: بر اساس مصوبه مجمع شورای اسلامی، اقدامات فعلی ذکر شده محدودیت زمانی ندارد و پس از تکمیل مستندات و اقدامات قانونی لازم در سال 1401 ادامه خواهد داشت.

انتهای، آخر پیام / 73005
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید