شهردار تهران : قهرمانان المپیک حصار تبلیغی ظالمانه علیه ایران را شکستند

شهردار تهران گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز در یک رویارویی تمدنی قرار دارد و باید بدانیم که نقش نمایندگان ایران اسلامی و افتخار آفرینی آنها در همه حوزه ها کلیدی و ارزشمند است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید