شهرک سرمایه‌گذاری زرندیه نماد ناکارآمدی در حمایت از بخش خصوصی است

استاندار استان مرکزی گفت: شهرک سرمایه گذاری زرندیه (موسوم به شهرک مبل) نماد ناکارآمدی در حمایت از بخش خصوصی کشور است.منبع

دیدگاهتان را بنویسید