صبحانه را فراموش نکن!  

۲۱ ماه است که جهان درگیر پاندمی «کوویدـ ۱۹» و کشفیات تازه حول و حوش این همه‌گیری است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید