صدای آرام امواج دریای خزرهواشناسی دریایی مازندران اعلام شد: بر اساس تحلیل نقشه های پیش یابی هواشناسی، دریای خزر امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه با موج کوتاهی همراه است.

سرعت باد امروز تا 7 متر بر ثانیه در نزدیکی سواحل استان پیش بینی می شود.

همچنین ارتفاع موج در نزدیکی سواحل مازندران تا 05 متر برآورد شده است.

بزرگترین دریاچه جهان در این دوره برای فعالیت های دریایی راحت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید